Dirkje Kuik - De patriot

"Eigenzinnige humoristische Nederlandse roman over een marineofficier uit de 19de eeuw." 
depatriot.gif

Dirkje Kuik - De patriot

Over een reisje naar de maan, zeeslagen en hofintriges

De Patriot is een oude zeerot gekleed in een marine-uniform. Hij was ooit admiraal onder Napoleon, maar ook onder 3 andere koningen. Hij leefde in een woelige tijd van intriges en koninkrijken die ten onder gingen en weer boven kwamen, de Bataafse Republiek die zijn gouden tijd voorbij was en bestond uit regenten die gajes waren. Een Nederland dat bij Frankrijk werd ingelijfd. Admiraal en baron De Snaayer zweerde trouw aan Napoleon, voerde zeeslagen tegen de Engelsen, vocht met zijn schepen tegen de Russen, net waar de oorlog was. Maar beweert ook op de maan te zijn geweest, waar hij als een Baron von Münchhausen naartoe werd geschoten.

Een levendige fantasie, zowel van de baron De Snaayer, de hoofdpersoon, als van de schrijfster Dirkje Kuik, siert het boek waarvan de tekst ook nog is verluchtigd met tekeningen van de multipoot Kuik. Als schilderes/tekenares én schrijfster geeft ze blijk van een eigenzinnig talent. In 1968 verscheen haar eerste boek ' De Utrechtse notities', maar toen was ze nog William D. Kuik. In 1984 verscheen 'Huishoudboekje met rozijnen' waarin ze haar verlangen uitsprak om vrouw te worden. In de jaren 90 werd ze Dirkje Kuik die voor haar in 1998 verschenen roman 'Broholm' de Multatuli Prijs kreeg.
De Patriot gaat over een oude admiraal die aan het begin van de negentiende eeuw in een psychiatrische inrichting zit aan het einde van zijn leven en die zijn memoires schrijft. Met de nodige humor en heel veel sneren naar het Nederlandse klotenvolkje schetst hij een tijd met Napoleon en andere vorsten die de macht namen in het toen klaar voor de revolutie zijnde Europa. In sneltreinvaart wordt je meegenomen in verhalen die zich afspelen aan de verschillende hoven waar de intriges tegen koningen en keizers schering en inslag waren. Ook worden schrijvers en filosofen uit die tijd genoemd, die de hoofdpersoon De Snaayer heeft ontmoet. Hoewel zijn ouders uit het stijfkoppige Friesland en de Gelderse Achterhoek kwamen en zijn broer een regelrecht misbaksel was, hangt De Snaayer vooral het Franse Hof aan. Geen Nederlandse patriot dus, maar een patriot van het land van Napoleon, die hij bijna had geholpen te ontsnappen naar Amerika.
Het is vooral Kuik's zeer eigenzinnige schrijverij met haar niet op haar mondje-gevallen-woordenschat, die het boek maakt tot een soort hof comedie die de geschiedenis onderuithaalt. Een boek met een zeer grote knipoog. En vermakelijke tekeningen van vooral de beruchte Napoleonse steekhoeden.

DIRKJE KUIK - DE PATRIOT, De Arbeiderspers, 2003

Leeslinks
Van dezelfde schrijfster:
Dirkje Kuik - NV Dopiflex
Over hofintriges aan het Zweedse hof:
Per Olov Enquist - Het bezoek van de lijfarts

« Terug

bol

Bestel
Dirkje Kuik - De patriot
via de internet boekhandel bol