Kenizé Mourad - De tuin van Badalpur

"Autobiografische roman over India van de dochter van een Sultane en een Radja." 
badalpur.gif

Kenizé Mourad - De tuin van Badalpur

De waarheid over India

Zahr groeit op in Parijs in verschillende pleeggezinnen. Haar moeder, afstammelinge van een roemruchte Sultan uit het Ottomaanse Rijk, stierf vlak na haar geboorte. Wie haar vader was, is in het begin niet duidelijk. Haar moeder, Selma, heeft aangifte gedaan van een doodgeboren kind vlak nadat ze terugkwam van haar op de klippen gelopen huwelijk met de Radja van Badalpur te India. Een klein jaar later geef ze de geboorte aan van haar dochter, Zahr, wiens vader een Amerikaanse vriend was.
Zahr brengt haar jeugd door, zoekend naar haar identiteit. Eerst waant ze zich nog een prinses, als afstammelinge van de Radja, dan slaat de twijfel weer toe en probeert ze gewoon Zahr te zijn.
Pas rond haar 21ste jaar, wanneer ze een fervent aanhangster is van de linkse partij 'Socialisme en Liberté' in Parijs, gelooft ze dat ze waarachtig een dochter van de Radja van Badalpur is.
In India leert ze niet alleen haar familie kennen - De Radja van Badalpur, Amir, en haar halfbroers Suleyman, Mansour en Nadim - maar ook het ware Indiase leven en haar tradities, die nog sterk verankerd zijn in de regio waar haar vader leeft: Lucknow. De prachtige glorie van het tijdperk van de Radja's en de Raj's heeft niet alleen ruïnes achtergelaten. Zahr komt erachter dat leven in India voor een vrouw een continu gevecht is tegen tradities, die eigenlijk niet meer passen in de moderne maatschappij.
Behalve voor haar vader vat ze een gepassioneerde liefde op voor hun landgoed, Badalpur, dat de bakermat van hun familie is. In de tuin die haar moeder daar ooit had aangelegd, denkt ze de rust en vrede te vinden, waar ze al zo lang naar op zoek is...
Maar rust en vrede is misschien iets dat niet makkelijk te verkrijgen is in het turbulente India dat verscheurd wordt door de strijd tussen Hindoes en Moslims.

Een prachtige autobiografische roman vol turbulente gegevens over het vaderland van Kenizé Mourad, India.
De schrijfster heeft geen makkelijk leven gehad. Over haar moeder, afstammelinge van de laatste Sultan van het Ottomanse rijk, heeft ze het boek 'Uit naam van de dode prinses' geschreven, wat een bestseller was in 1983. Terecht, want je zult toch maar uit zo'n roemrucht geslacht komen en wanneer je in het Topkapi museum bent, je tussen je grootouders wanen.
In 'De tuin van Baldapur' komt Mourads vaderland aan de beurt, maar ook haar eigen verscheurdheid tussen die belangrijke ouderlijke geslachten en de verschillende landen die ze representeerden. Haar jeugd was één grote zoektocht naar een eigen identiteit, wat haar zeer onzeker maakte toen ze ouder werd.
Aan het einde van het boek, wanneer Zahr dus dik over de 50 is, lijkt ze eindelijk een identiteit te kunnen aannemen. Niet die van een Indiase moslim, of een afstammelinge van de Sultane, maar gewoon die van haarzelf: Zahr, met als thuisland Frankrijk.
Het eerste deel van het boek gaat over haar jeugd in Frankrijk, doorspekt met allerlei gegevens over de vergane glorie van haar familie van beide kanten. Selma, haar moeder, is als bannelinge opgegroeid in Beiroet, toen nog het Parijs van het Oosten. Maar toen ze haar huwelijk met de Radja van Badalpur had opgegeven, keerde ze berooid terug naar Parijs, waar ze een armoedige dood stierf. De meeste familieleden van Zahr, afkomstig uit koninklijke geslachten, leven in armoede, zowel van moeders als vaders kant. Als klein kind droomde ze nog van een grot van Ali Baba, waarin haar vader zou leven, maar al ouder wordend beseft ze dat die uitbundige rijkdom, zowel van de sultans, als van de radja's, geschiedenis is. Toch slaat in het boek nog een kleine vonk over van deze wereldse rijkdommen.
In het tweede deel van het boek leert Zahr het India van haar vader kennen. Hartstochtelijk probeert ze zowel een plaatsje in de familie als in de Indiase maatschappij te veroveren.
Maar deze grote cultuurstap is niet zo makkelijk. Zahr wordt verscheurd tussen het willen houden van, maar ook haar eigen integriteit. Dit deel is een schildering van Indiase cultuur en traditie, maar ook nog steeds over Zahr's identiteitsstrijd.
Uiteindelijk kiest Zahr voor haar eigen leven in Frankrijk en wordt ze journaliste. Het derde deel is wederom een vervolg van de zoektocht naar haar identiteit, maar ook van het turbulente leven in een staat met zoveel verschillende godsdiensten. Zahr, wel zekerder van zichzelf, stort zich zowel in een persoonlijke strijd, als ook in de politieke strijd. Met een zekere pen oordeelt ze over zowel Hindoe-, als Moslim-gebruiken. Rake uitspraken zoals over het dragen van de sluier, beschrijvingen van gruwelijke moordpartijen, geven een zeer indringend beeld van India, maar ook van 2 wereldwijd verspreide godsdiensten.
En dat is wat dit boek zo mooi maakt: tegelijk een beeld gevend van haar innerlijke strijd, beschrijft ze een India verscheurd door oude tradities, godsdienstonlusten en barre armoede.
Het boek is een fascinerende film vol persoonlijke emoties, maar ook een prachtig, doch streng portret over een land met een roemrijk verleden vol miljoenen verschillende mensen. Het is een aanklacht tegen vuile godsdienstspelletjes en de armoede, het is de geschiedenis van een geslacht ontstaan uit de groten der aarde, dat nog lang niet is vergaan. Kenizé Mourad is misschien haar titels kwijt van Radjkumari of Sultane, maar als schrijfster mag ze zich nog steeds een prinses wanen.

KENIZÉ MOURAD - DE TUIN VAN BADALPUR, De Geus 2000

Boekenlinks:
Over India
 

« Terug

bol

Bestel
Kenizé Mourad - De tuin van Badalpur
via de internet boekhandel bol

De tuin van Badalpur
De tuin van Badalpur
Kenizé Mourad