Diet Verschoor - Romeo nu

"Het verhaal van Romeo en Julia in een moderne jas en met een andere afloop." 
romeonu.gif

Diet Verschoor - Romeo nu

Vanaf 12 jaar.

Romeo en Julia. Je hoeft geen groot kenner van de klassiekers te zijn om deze namen te herkennen. Velen kunnen daarbij ook nog vertellen dat in dit gelijknamige werk van William Shakespeare de absolute liefde tussen deze twee jonge mensen onmogelijk was omdat hun families al tijden in grote onmin leefden met elkaar. Romeo nu van Diet Verschoor is een soort Romeo en Julia-verhaal, maar dan geplaatst in een andere tijd (ruim vierhonderd jaar later) en op een andere plaats (het polderlandschap van Groningen in plaats van het Italiaanse Verona). En natuurlijk heeft dat gevolgen voor het verloop van het verhaal.

Op het moment dat de lezer in het verhaal stapt is Petter Eduard Limburg van Revenaar zeventien jaar. De boerderij waar hij woont is een van de vier gebouwen op een erf met daaromheen een enorme hoeveelheid landbouwgrond en weilanden. Petter is bezig met zijn eindexamen. Als hij dat heeft gehaald wil hij boer worden, zoals zijn grootvader. Daarmee is hij de enige Limburg van Revenaar die op dat land in Groningen weer gewassen wil laten groeien en bloeien. Grootvader was trots op Petter.
Maar alles loopt anders. Petter stort in en verprutst al zijn examenopgaven. Zijn leraren begrijpen er niets van, want hij is zo'n goede leerling. Jette, de hulp van zijn grootouders, snapt het wel: Petter rouwt. Eerst krijgt de lezer een korte, actuele situatieschets en vervolgens wordt duidelijk wat de reden is van Petter zijn rouw. Dit wordt verteld in de vorm van flash backs. Terugblikken zoals Petter ze beschrijft in zijn schriften. Eén schrift, het zwarte, is voor zijn therapeut en bevat beknopte, bijna zakelijke beschrijvingen van wat er is gebeurd. Het andere schrift, het rode, geeft de uitgebreide variant van de geschiedenis, aangevuld met emoties. Door middel van indringende beschrijvingen worden Petters moeizame omgang met zijn vader en stiefmoeder, zijn gemis van zijn echte moeder (een Noorse vrouw die over de aardbol zwerft), zijn joviale vriendschappen, maar vooral zijn liefde voor Brigit voelbaar voor de lezer. Brigit en Petter leven een zomer lang in een roes. Tot het moment dat de werkelijkheid zich opdringt: hun liefde is onmogelijk, vinden hun vaders, want hun families hebben ruzie. Een vete die vooral in stand wordt gehouden door de beide heren. Brigit verdwijnt even plotseling als ze is gekomen. En voor Petter is het leven vanaf dat moment kleurloos.

In eerste instantie lijken de bezoeken aan de psychiater voor Petter geen enkele zin te hebben. Maar als hij al schrijvend zijn verleden 'herleeft' maakt hij toch een omslag. Hij haalt deelcertificaten aan de avondschool, zoekt weer contact met zijn vrienden die inmiddels een opleiding volgen in Amsterdam en laat zelfs zijn therapeut toe tot zijn werkelijke gevoelens. Dit wordt nog eens geïllustreerd doordat zijn zwarte en rode schrift 'samenvallen': de inhoud wordt gelijk. Vanaf dat moment gaat hij zijn leven weer vorm en inhoud geven. En Brigit zal daar ook in voorkomen.

Diet Verschoor schreef met Romeo nu een boeiend boek over een absolute liefde. De indringende schrijfstijl maakt de lezer vanaf de eerste bladzijde deelgenoot van het verhaal. En zelfs na het lezen van de laatste bladzijde duurt het even voordat je de geschiedenis over Petter weer kunt loslaten. Een fraai boek in de Life-reeks, boeken voor jongeren over jongeren.


Diet Verschoor - Romeo nu,Uitgeverij Holland, 2002
(P.M.

 

« Terug

bol

Bestel
Diet Verschoor - Romeo nu
via de internet boekhandel bol